Kaišiadorių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


2017-11-30 Eilinis tarybos posėdis   [2017-11-30]1. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. V17-(1.1)-29 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Gliaudelienė Rita, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Meilutis Kęstutis Vytautas, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 2
Baniūnienė Kristina, Lakštauskas Albertas,
Prieš: 3
Petkevičius Karolis, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras,


2. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Gliaudelienė Rita, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Meilutis Kęstutis Vytautas, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 3
Baniūnienė Kristina, Lakštauskas Albertas, Petkevičius Karolis,
Prieš: 2
Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras,


3. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IR NUOTEKŲ ŪKIO REKONSTRUKCIJA PRAVIENIŠKIŲ KAIME, KAIŠIADORIŲ RAJONE“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Rudienė Laima, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Meilutis Kęstutis Vytautas, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 1
Gliaudelienė Rita,
Prieš: 4
Baniūnienė Kristina, Lakštauskas Albertas, Petkevičius Karolis, Gružauskas Gintaras,


4. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS KAIŠIADORIŲ RAJONE“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 1
Gružauskas Gintaras,
Prieš: 0


6. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. V17-260 „DĖL ŽASLIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. SPRENDIMAS DĖL PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAMS-ATVIRAJAI KOLONIJAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. DĖL VALSTYBĖS IŠPERKAMAI IR (AR) NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI PRISKIRTINO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KASČIUKIŠKIŲ K., KAIŠIADORIŲ APYL. SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PLOTO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. DĖL VALSTYBĖS IŠPERKAMAI IR (AR) NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI PRISKIRTINO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BUDELIŲ K., ŽASLIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PLOTO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. V17-416 „DĖL INTENSYVIOS KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO VŠĮ KAIŠIADORIŲ LIGONINĖJE“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. V17-168 „DĖL DIENOS IR TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINŲ KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOJE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. V17-313 „DĖL VŠĮ KAIŠIADORIŲ LIGONINĖS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 1
Silvanavičius Vytautas,
Prieš: 0


13. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ NEMEDICININIŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 1
Silvanavičius Vytautas,
Prieš: 0


14. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMO NR. V17-216 „DĖL KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. V17-40 „DĖL KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ASOCIACIJAI KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPEI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Gliaudelienė Rita, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 4
Baniūnienė Kristina, Silvanavičius Vytautas, Petkevičius Karolis, Urmilevičius Romualdas,
Prieš: 0


17. DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ KĘSTUČIO G. 22 KAIŠIADORYSE, PERDAVIMO KAIŠIADORIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ŽVAIGŽDUTĖ“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 1
Gružauskas Gintaras,
Prieš: 0


18. DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ GEDIMINO G. 48, KAIŠIADORYSE, PERDAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAIŠIADORIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJAI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Gliaudelienė Rita, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 3
Baniūnienė Kristina, Lakštauskas Albertas, Urmilevičius Romualdas,
Prieš: 0


19. DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ KATEDROS G. 4, KAIŠIADORYSE, PERDAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAIŠIADORIŲ MIESTO SENIŪNIJAI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Gliaudelienė Rita, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Meilutis Kęstutis Vytautas, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 2
Baniūnienė Kristina, Lakštauskas Albertas,
Prieš: 3
Petkevičius Karolis, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras,


20. DĖL SUTIKIMO AB SEB BANKUI ĮKEISTI PERKAMĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. DĖL SUTIKIMO, KAD KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJA NUOMOTŲ PATALPĄ TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAIŠIADORIŲ R. GUDIENOS MOKYKLAI-DARŽELIUI „RUGELIS“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


25. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


26. DĖL SUTIKIMO ATNAUJINTI NUOMOS SUTARTĮ SU AKCINE BENDROVE LIETUVOS PAŠTU   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


27. DĖL 2018 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


29. DĖL JOVARŲ GATVĖS GEOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


30. DĖL JONINIŲ GATVĖS GEOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


31. DĖL SLĖNIO GATVĖS GEOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 10
Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Lakštauskas Albertas, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Streikauskas Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras,
Susilaikė: 3
Rudienė Laima, Tomkus Vytenis, Petkevičius Karolis,
Prieš: 7
Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Silvanavičius Vytautas, Nasevičienė Daiva, Vaicekauskas Marijonas,


32. DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO GATVEI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Gliaudelienė Rita, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


33. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. V17-244 „DĖL VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO MOKINIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


34. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAIŠIADORIŲ R. PRAVIENIŠKIŲ STASIO TIJŪNAIČIO PAGRINDINEI MOKYKLAI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


35. DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ GEDIMINO G. 69, KAIŠIADORYSE, PERDAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Gliaudelienė Rita, Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Muižinikas Marius, Lakštauskas Albertas, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0